Ομιλίες / Διαλέξεις

Διαλέξεις :

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars ( Επόμενες  Εισηγήσεις του : Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις  http://bit.ly/Mtu0AS 4 οκτάωρες εισηγήσεις – το μοναδικό πλήρες , επαγγελματικό και επιστημονικό Δίπλωμα  Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα /  Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις http://goo.gl/8Yg5S μία οκτάωρη εισήγηση / Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων  http://goo.gl/icza1 μία εισήγηση ) , από το 1999 .

Πραγματοποιεί Διαλέξεις και Ομιλίες σε κάθε τύπου και μεγέθους Οργανισμούς , Επιμελητήρια και Επιχειρήσεις , σε κάθε πόλη στην Ελλάδα και την Κύπρο .

Θέματα των Διαλέξεων του :

 • Think Differnet . Επιχειρήσεις με επίκεντρο τις Ανθρώπινες Σχέσεις .
 • Ευτυχισμένες Επιχειρήσεις – Ευτυχισμένοι  Άνθρωποι .
 • Κοινωνική Δικτύωση – Στο κέντρο των Κοινωνικών Δικτύων .
 • Ψυχολογία και Κοινωνιολογία του Τουρισμού .
 • Παρακολουθώντας τις Παγκόσμιες Τάσεις και ρυθμίζοντας σύμφωνα με αυτές την Οικονομική Ανάπτυξη . 
 • Σαφής Στρατηγική – ξεκάθαρο Όραμα επιχειρήσεων – οργανισμών – χωρών . Η μόνη λύση για Απόλυτη Επιτυχία .
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με Ανάπτυξη Σχέσεων .
 • Η τουριστική ανάπτυξη δεν είναι Marketing , είναι Εμπειρίες και Ανθρώπινες Σχέσεις .
 • Κέρδη χωρίς Διαφήμιση – χωρίς Marketing . Μόνο Σχέσεις .
 • Οι νέες  Αγορές αποτελούνται απο Σχέσεις .
 • Διαχείριση Κρίσεων με Ειλικρίνεια – Διαφάνεια – Ενσυναίσθηση – Αξιοπιστία – Ήθος .
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων – Ένα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα .
 • City Branding – Αναπτύξτε την Πόλη σας , Τουριστικά – Επενδυτικά .
 • Κοινωνική Υπευθυνότητα .Ηθική των Επιχειρήσεων .
 • Πως θα δημιουργήσετε μία τέλεια Εικόνα για την Επιχείρηση σας .
 • Τα Οφέλη απο την Εφαρμογή της επιστήμης των Δημοσίων Σχέσεων .
 • Η Επικοινωνία είναι Ψυχολογία και Σχέσεις  .
 • Ενθουσιώδεις όχι πιά Πελάτες αλλά Ενθουσιώδεις Συνεργάτες  .
 • Επιχείρηση με άλλη Λογική .
 • Καινοτομία στη πράξη .
 • Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
 • Ανάπτυξη Σχέσεων με Επιστημονικό Τρόπο .
 • Αειφόρος Ανάπτυξη .
 • Branding Everything . Nation Branding .
 • Κοινωνικές Επιχειρήσεις .

Στον πυρήνα  των ομιλιών του είναι η σκέψη :

“ Ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών επαγγελματικών  Σχέσεων . Αλλάζουμε Τα Πάντα .Σκεφτόμαστε Διαφορετικά ” .

Δεν χρησιμοποιούμε διαφήμιση αλλά τη δυναμική των ανθρώπινων δικτύων και τις συνδέσεις .Οι επιχειρήσεις δουλεύουν πολύ καλύτερα , αποκτούν θαυμάσια εικόνα και πετυχαίνουν συναρπαστικά επιτεύγματα .

Οι κοινωνίες και η ευμερία τους , οι επιχειρήσεις , οι αγορές είναι σχέσεις . Σχέσεις Εμπιστοσύνης , Ήθους , Αξιοπιστίας , Ειλικρίνειας , Συνέπειας , Διαφάνειας .

Οι σχέσεις δεν δημιουργούνται , και δεν “οικοδομούνται”  ούτε με τη διαφήμιση , ούτε με το marketing , ούτε με τις πωλήσεις .

Οι Σχέσεις είναι προιόν της επικοινωνίας μόνο όταν αυτή είναι Ηθική – Αξιόπιστη – Ειλικρινής – Συνεπής – Διαφανής . 

Υπάρχει ένας επιστημονικός συγκεκριμένος τρόπος για τη δημιουργία των συναισθημάτων , των σκέψεων και των απόψεων των ανθρώπων για μία επιχείρηση , μία πόλη , μία χώρα , για τους ίδιους τους ανθρώπους .

Αναπτύσουμε το δίκτυο Ανθρωπίνων Σχέσεων , βασιζόμενες στο Ήθος , τη Συνέπεια , την Αξιοπιστία , την Ειλικρίνεια , τη Διαφάνεια .

Οι ομιλίες του είναι είναι η αρχή της αλλαγής της φιλοσοφίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών και της στροφής τους στην πραγματική Ευτυχία των ανθρώπων τους .

Μετά τις ομιλίες του κυρίαρχο στοιχείο είναι το πάθος των ανθρώπων για ανθρωποκεντρική , στρατηγική επικοινωνία με άμεσα αποτελέσματα , σαφείς στόχους , απόλυτο προγραμματισμό , συγκεκριμένο πλάνο .

Οι ομιλίες του είναι σχεδιασμένες για :

 • Επιχειρήσεις κάθε τύπου και μεγέθους .
 • Δημόσιους φορείς και οργανισμούς .
 • Επιμελητήρια .
 • Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Νομαρχίες – Δημοτικές Αρχές .

Επικοινωνήστε μαζί του στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

 

Speeches.

Papatriantafyllou George is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister of Education, Lifelong Learning and Religion.

Performs speeches in every type and size of organizations, Chambers of Commerce and Enterprise, in every city in Greece and Cyprus.

Topics of Speeches:

Think Differnet. Companies focusing on Human Relations.
Happy Business – Happy People.
Clear Strategy – clear vision companies – entities – countries. The only way to success.
Development of Human Resources Development Relations.
Tourism development is Marketing, is an experienced and Human Relations.
Advertising Profits without – without Marketing. Only Relations.
The new market consists of Relationships.
Crisis Management with Honesty – Transparency – Empathy – Reliability – Ethos.
Human Resource Management – A Competitive Advantage.
City Branding – Expand your City, Travel – Investment.
Social Responsibility. Ethics of Business.
How to create a perfect image for your business.
The benefits of applying the science of Public Relations.
Communication is Psychology and Relationships.
Enthusiastic but not anymore Clients Enthusiastic Partners.
Business Logic with another.
Innovation in practice.
Public Relations Programs.
Developing relationships in a scientific way.
Sustainable Development.
Branding Everything. Nation Branding.
Social Enterprises.At the core of the speeches is the thought:

“Development of human-relations professional. Changes everything. Think differently.”

We do not use advertising, but the dynamics of human networks and connections. Businesses work much better, get great picture and achieve exciting achievements.

Societies and evmeria, businesses, markets are relationships. Relationship of trust, ethics, Reliability, honesty, consistency, transparency.

Relationships are not created, and not “built” or the advertising or the marketing, not to sales.

The relationship is communication product only when it is moral – Reliable – Honest – Consistent – Transparent.

There is a specific scientific method to create the feelings, thoughts and opinions of people for a business, a city, a country for the people themselves.

We develop the network of human relations based on professionalism, consistency, reliability, honesty, transparency.

The talks are the beginning of a change of philosophy and business organizations and the shift in the real happiness of their people.

After the speeches the dominant element is the human passion for people-centered, strategic communication with immediate effect, clear objectives, absolute programming, specific plan.

His speeches are designed to:

Businesses of all types and sizes.
Public agencies and organizations.
Chambers.
Executives of Local Authorities
Prefectures – municipalities.
Contact him  at gpappr@gmail.com  and at phone number  +00306974313052

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s